Fojtášek a Svítek - advokátní kancelář
   01 Úvodní stránka
Kancelář Praha
Poskytované právní služby
   02 Mgr. Roman Fojtášek, advokát
Praha 2, Vinohradská 6
tel./fax/zázn.: 224 214 089


roman.fojtasek@fojtasek.cz
 
   03 Mgr. Roman Fojtášek je advokátem zapsaným u České advokátní komory pod číslem 9227.

Sídlo advokáta je v Praze na adrese Praha 2, Vinohradská 6.

Advokát poskytuje veškeré právní služby fyzickým i právnickým osobám se zaměřením na práva průmyslová, zejména komplexní zpracování agendy ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů, dále na právo obchodní, zejména v oblasti nekalé soutěže, obchodní firmy, obchodního tajemství, zákazu konkurence, věcí obchodních společností a obchodních závazků, právo trestní, zejména obhajoba obviněných a zastupování poškozených před orgány činnými v trestním řízení a dále na právo občanské, zejména ve věcech nemovitostí a bytové problematiky.

Advokát trvale a úzce spolupracuje s Exekutorským úřadem pro Prahu východ, Mgr. Jiřím Nevřelou. Tato spolupráce zajišťuje efektivní vymáhání veškerých pohledávek i ve fázi exekuce.

Rovněž spolupracuje s advokátem Mgr. Tomášem Chlebounem a Mgr. Václavem Karlíčkem, patentovým zástupcem a soudním znalcem z oblasti průmyslových práv. Ve věcech ochranných známek, patentů, průmyslových a užitných vzorů, know-how a obdobných práv jsou tak poskytovány komplexní služby, včetně zajištění znaleckých posudků na ocenění těchto práv.© 2007 Mgr. Roman Fojtášek, Created by NETFINITY