Fojtášek a Svítek - advokátní kancelář
   01 Úvodní stránka
Kancelář Praha
Poskytované právní služby
   02 Mgr. Roman Fojtášek, advokát
Praha 2, Vinohradská 6
tel./fax/zázn.: 224 214 089


roman.fojtasek@fojtasek.cz
 
   03 Mgr. Roman Fojtášek poskytuje jako advokát zapsaný u České advokátní komory pod číslem 9227, veškeré právní služby v souladu se zákonem o advokacii, zejména v oblasti práva obchodního, občanského a trestního, se zaměřením na problematiku práv průmyslových a problematiku nekalé soutěže.

Právo obchodní

V této oblasti se advokát specializuje na soudní vymáhání pohledávek, včetně zastupování v exekučním řízení a zajištění provedení exekuce prostřednictvím spolupracujícího Exekutorského úřadu Praha-východ, Mgr. Jiřím Nevřelou. Vzhledem k celostátní působnosti exekutorského úřadu je tato spolupráce zajištěna i pro klienty regionální pobočky. Dále se specializuje na problematiku nekalé soutěže, obchodní firmy, obchodního tajemství, ochrany know-how, zákazu konkurence, obchodních závazkových vztahů a zabezpečuje agendu obchodních společností, včetně jejich založení, změn a zrušení.

Právo občanské

I v této oblasti se advokát specializuje na soudní vymáhání pohledávek, včetně zastupování v exekučním řízení a zajištění provedení exekuce, a dále na problematiku bytů, nemovitostí a jejich převodů a na problematiku autorského práva.

Práva průmyslová

Advokát poskytuje komplexní služby ve věcech průmyslových práv (zejména ochranných známek, patentů a vynálezů, průmyslových a užitných vzorů), jak před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze (přihlášky, návrhy na výmaz, rozklady), tak při zastupování před soudy ve sporech plynoucích z těchto práv. Vzhledem ke spolupráci s patentovým zástupcem Mgr. Václavem Karlíčkem, který je současně soudním znalcem v oblasti průmyslových práv, je zajištěno i ocenění veškerých průmyslových práv a know-how, např. pro účely zvyšování základního kapitálu společností, prodeje podniku, konkursního či dědického řízení apod.

Právo trestní

Advokát poskytuje právní služby zahrnující právní porady, obhajobu obviněných a zastupování poškozených před orgány činnými v trestním řízení ve všech stádiích trestního řízení.© 2007 Mgr. Roman Fojtášek, Created by NETFINITY